top of page

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

กฎหมายกำหนดข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวหากเราสื่อสารกันบนเว็บไซต์ ซึ่งเราทำ และดึงดูดความสนใจของคุณ

บทนำ
1.1 Kenney Consultancy มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1.2 Kenney Consultancy มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ Kenney Consultancy เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ในปริมาณขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการปรับปรุงไซต์และบริการที่เราจัดหาให้
2.2 เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:
(a) ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าชมไซต์นี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ประเภท/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ และหน้าที่เข้าชม)
(b) ข้อมูลที่คุณให้เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราหรือสมัครรับการแจ้งเตือนของเรา (รวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ);
(c) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เริ่มต้นผ่านเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัตรเครดิต) และ
(d) ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะโพสต์หรือส่งถึงเราผ่านการสื่อสารส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูล
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราจะถูกใช้โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดในนโยบายนี้
3.2 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:
(ก) ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราสำหรับคุณ
(b) เปิดใช้งานการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา;
(c) ส่งการแจ้งเตือน ข้อความ และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา;
(d) ให้ข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุได้เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่บุคคลที่สาม;
(จ) ป้องกันการฉ้อโกงและรักษาเว็บไซต์ของเราให้ปลอดภัย; และ
(f) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
3.3 การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสามารถควบคุมได้เพื่อจำกัดการติดตามพฤติกรรมออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล
4.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น
4.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
(ก) เมื่อจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย;
(b) เพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา; และ
(c) เว้นแต่จะอธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม

การเก็บรักษาข้อมูล
5.1 ขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการลบข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
5.3 เราจะเก็บเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล:
(ก) เมื่อจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย; และ
(b) เพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล
6.1 การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัย 100%
6.2 เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด (เช่น ใบรับรอง SSL)

การแก้ไข
7.1 เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายนี้เป็นระยะโดยเผยแพร่เวอร์ชันใหม่บนเว็บไซต์ของเรา
7.2 เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับนโยบายนี้

คุ้กกี้
8.1 เราอาจเก็บคุกกี้ไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าต่างๆ ของไซต์ของเรา
8.2 หากคุณบล็อกคุกกี้ คุณอาจใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราไม่ได้

เว็บไซต์บุคคลที่สาม
9.1 ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและความเป็นเจ้าของของเรา
9.2 คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

รายละเอียดของเรา
10.1 คุณสามารถติดต่อเรา:
(a) การใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา ;
(b) ทางโทรศัพท์ที่สหราชอาณาจักร +44 (0) 77 66 11 07 04 ; และ
(c) ทางอีเมลที่ nk@kenneyconsultancy.com

(หน้านี้แปลโดยเว็บไซต์แปลออนไลน์ ข้อความยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงข้อบกพร่องของเว็บไซต์เหล่านี้)

bottom of page