top of page
Calm seas by Matt Hardy

Odredbe i uvjeti

Ne podučavam, ne uređujem niti kopiram. Moja je uloga osigurati da engleski tekst koji vraćam bude jasan i koncizan, te da je poruka namijenjena.

 

'KENNEY CONSULTANCY: privatna je konzultantska tvrtka.

'COMPANY': je KENNEY CONSULTANCY

'KLIJENT':  pojedinac ili tvrtka koja zapošljava i plaća usluge TVRTKE.

'AGENT': predstavnik TVRTKE koji prodaje i fakturira u njezino ime.

'PISANA PODRŠKA':  usluga ispravljanja pisanog teksta na engleskom jeziku.​

'CIJENA':  dogovorena cijena koju TVRTKA traži od KLIJENTA za izvršenje POSLA.

'VALUTA':  prihvaćena VALUTA za plaćanje.

‘PLAĆANJE’:  plaćanje za RAD.

‘NARUDŽBA’:  broj sati koje KLIJENT kupuje od TVRTKE.

‘POSAO’:  svi tekstovi, komunikacija, korespondencija na kojima KLIJENT treba da radi TVRTKA.

'SADRŽAJ': sav materijal povezan s KLIJENTOM i djelom RADA.

‘TEKST’: pisani tekst (e-pošta, pismo, marketing, web stranica itd.) koji dostavlja KLIJENT.

'NARUDŽBE':

- Sve NARUDŽBE se mjere po satu.​

- PREDATE NARUDŽBE:  TVRTKA neće prihvatiti smanjenje radnog vremena niti cijene nakon što se NARUDŽBA preda i plati. ​

- MINIMALNA NARUDŽBA:  Jedan sat

- MINIMALNA JEDINICA RADA: 5 (pet) minuta.

'RAČUN':  TVRTKA ili AGENT će fakturirati KLIJENTA za sve NARUDŽBE. PLAĆANJE će se izvršiti u navedenoj banci iu navedenoj VALUTI.

'IZJAVA':  TVRTKA ili AGENT će KLIJENTU dati izjavu nakon završetka svakog obavljenog POSLA s popisom utrošenog vremena i preostalog iznosa.

 

'PLAĆANJE':  PLAĆANJE je unaprijed. Nijedan RAD neće biti isporučen klijentu osim ako PLAĆANJE nije primljeno unaprijed.

'VALUTA':  plaćanja će biti u EURIMA. Međutim, plaćanje AGENTU je prema AGENTOVOM nahođenju, bilo u njihovoj valuti ili u EURIMA.

'BANKOVNI TROŠKOVI / DEVIZNE MJENE':  TVRTKA neće biti odgovorna za interne bankovne ili devizne troškove KLIJENTA osim ako nije dogovoren prethodni dogovor između KLIJENTA i TVRTKE ili AGENTA.

'POVJERLJIVOST': TVRTKA će prema svemu postupati s najvećom povjerljivošću i prema KLIJENTU i njegovim zaposlenicima postupat će s najvećim poštovanjem i profesionalizmom. Nikada neće otkriti ime KLIJENTA bez izričitog dopuštenja KLIJENTA.

'SADRŽAJ': TVRTKA neće prihvatiti nikakvo osporavanje RADA, niti zahtjeve za kreditom, nakon 60 dana od isporuke. TVRTKA će zatim u skladu sa svojom strogom politikom povjerljivosti izbrisati sav SADRŽAJ povezan s RADOM u roku od 30 dana.

 

'ODGOVORNOST':  TVRTKA će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da je njen RAD 100% točan, ali ne može obeštetiti KLIJENTA niti AGENTA od bilo kakvih nesporazuma ili pogrešaka.

 

RADITI:

Tvrtka ...

- će preuzeti TEKST na engleskom jeziku koji je dostavio KLIJENT i pobrinuti se da njegovo značenje bude jasno i koncizno, te točno ono što je poruka namijenjena.
- može se posavjetovati s KLIJENTOM o značenju TEKSTA ako je posebno nejasan.
- dat će NARUČITELJU procjenu kada će ispravljeni POSAO biti gotov. Iako će učiniti sve što je u njegovoj moći da RAD vrati što je moguće bliže procijenjenom vremenu isporuke, ne jamči datum isporuke i neće biti zakonski obvezan na to.
- nastojat će osigurati da izmijenjeni/ispravljeni TEKST bude jasan, koncizan i namjeravana poruka, ali nije njegova odgovornost za ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i tipfelerskih pogrešaka, i iako će ispraviti one na koje naiđe, neće biti pravno odgovoran za njih.

- ne podučava niti je dio bilo kojeg obrazovnog tečaja ili nastavnog plana i programa.
- ne prevodi niti tumači TEKST.

- dostavit će TEKST za koji vjeruje da točno odražava komunikaciju KLIJENTA. Međutim, odluka o korištenju i objavi iste odgovornost je KLIJENTA i na vlastitu odgovornost. DRUŠTVO se ne uključuje u takve procese donošenja odluka, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za njihovo korištenje.

'ZAPOŠLJAVANJE':  dogovorena NARUDŽBA ni na koji način, niti znači, ne namjerava, sugerira niti potvrđuje zapošljavanje, u bilo kojem obliku, od strane TVRTKE KLIJENTU, niti od strane KLIJENTA TVRTKI. I da niti imaju odgovornost niti obvezu u pogledu bilo kakvih pravnih, financijskih ili poreznih pitanja koja se odnose na njihov porezni položaj unutar njihovog oporezivog teritorija, te da će obojica dostaviti sve informacije, ako im se obrati pravna osoba tražeći takve informacije.

'SPOROVI':  svaka tvrdnja, stvar ili kontroverza koja proizlazi iz ili se odnosi na ove uvjete ili njihovo kršenje, bit će odlučena arbitražom u skladu sa Zakonom o arbitraži iz 1996., Zakonom parlamenta koji regulira arbitražne postupke unutar nadležnosti Engleske te Wales i Sjeverna Irska. Mjesto arbitraže bit će London.

“ZEMLJA KLIJENTA”: Kako bi održala višestruko povjerenje klijenata u neutralnost TVRTKE, TVRTKA rijetko posjećuje klijenta unutar njihove zemlje.

'PROVOĐENJE ZAKONA':  Iako je POVJERLJIVOST najvažnija, TVRTKA neće svjesno raditi na bilo kojem sadržaju koji smatra nezakonitim ili kriminalnim i odgovorit će na sve zahtjeve nacionalnih organa za provedbu zakona.

‘PREVEDENI TEKST’:  Ovu web stranicu, uključujući njezine ‘Uvjete i odredbe’, prevode AI Translation stranice s izvorne engleske verzije. U slučaju bilo kakve sumnje, verzija na engleskom jeziku je pravno značenje i koristit će se u svim sporovima ili na sudu.

'PRAVNI':  TVRTKA je podložna zakonima Engleske i Walesa i podliježe isključivoj nadležnosti sudova Engleske i Walesa.

bottom of page